HAPE Vloeronderhoud Scherpenzeel

Voor al uw vloeronderhoud

Algemene voorwaarden:

Op al onze producten en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ook kunt u deze bij HAPE Vloeronderhoud opvragen.  

Disclaimer:

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. HAPE Vloeronderhoud behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de website en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. HAPE Vloeronderhoud sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
- het gebruik van deze website;
- het gebruik van informatie van deze website.